۲۴ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد - برگزیده ها