گی‌یرمو دل تورو باز هم انیمیشن می‌سازد/ اقتباس از ایشی‌گورو - برگزیده ها