چه گروه‌هایی مشمول کاهش مالیات علی‌الحساب به ۲ درصد می‌شوند؟ - برگزیده ها