پیام تبریک سردار «اشتری» به سردار «رادان» - برگزیده ها