واکنش فدراسیون جودو به اظهارات دبیر کل کمیته المپیک - برگزیده ها