واکسن کووید۱۹ جان ۲۰ میلیون نفر را در دنیا نجات داده است - برگزیده ها