هفته ای کم رمق برای بورس/ افت ۱۱هزار واحدی شاخص کل - برگزیده ها