نکونام: پیشنهاد رسمی برای تیم‌ملی نداشتم / کسی را نداشتیم حواشی فولاد را مدیریت کند! - برگزیده ها