نمایشگاه «حلقه عشاق» خوشنویسان در مشهد برپا شد - برگزیده ها