نتایج هفته نخست لیگ کشتی آزاد در گروه "د" - برگزیده ها