نایب قهرمانی تیم ملی گلبال مردان در قهرمانی آسیا و کسب سهمیه جهانی - برگزیده ها