نایب‌قهرمانی دختران فوتبال ایران در کافا - برگزیده ها