میلوژویچ: قهرمانی جهان متفاوت است/ هندبالیست‌ها باید مقابل حریفان بجنگند - برگزیده ها