مراسم افتتاحیه رقابت های کشتی نظامیان جهان برگزار شد - برگزیده ها