قهرمانی و رکوردشکنی وزنه‌بردار قطری در غیاب سهراب و کیانوش - برگزیده ها