فرونشست زمین در ۱۸ استان/ جمعیت ۲۰ میلیونی ساکن در زون‌های فرونشست - برگزیده ها