«شادروان» به ایستگاه پایانی رسید/ انتشار نخستین عکس از فیلم - برگزیده ها