سید عمار حکیم: جامعه بین‌الملل با جدیت در برابر رژیم صهیونیستی بایستد - برگزیده ها