سجادی: در توکیو نتایج قابل قبولی گرفتیم/ باید آماده حضور در هانگژو باشیم - برگزیده ها