زاهدان داوطلبانه میزبان قهرمانی بوکس کشور شد - برگزیده ها