دیدار سفیر نروژ با دبیر پیش از مسابقات جهانی - برگزیده ها