دولت تلاش کرده بهره وری دارایی ها را از خود آغاز کند - برگزیده ها