خنده‌ ماکرون هنگام صحبت محمود عباس درباره شهادت ابوعاقله جنجالی شد - برگزیده ها