خطیب‌زاده: خبرهای بهتری در حوزه خنثی‌سازی تحریم‌ها در راه است - برگزیده ها