حذف کمانداران کامپوند از رقابت‌های انفرادی قهرمانی آسیا - برگزیده ها