حذف واسطه‌های غیرضرور با اصلاح زنجیره تأمین در میادین میوه و تره بار - برگزیده ها