تقلای هزاران افغان برای ورود به آمریکا/ تنها ۱۰۰ مورد تایید شده است - برگزیده ها