تزریق یک میلیون و ۲۳ هزار دُز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته - برگزیده ها