برگزاری اولین دوره لیگ جهانی کاراته وان ۲۰۲۲ در سالزبورگ اتریش - برگزیده ها