برنامه رقابت فرنگی‌کاران ایران در تورنمنت کرواسی - برگزیده ها