بازگشت حیات به سینماهای گیلان/چراغ اکران با «قهرمان» روشن می شود - برگزیده ها