انگار همه چیز در تیراندازی برای انتخاب یک فرد مهندسی می‌شود! - برگزیده ها