انتقال آب از سد میرزای شیرازی به خفر دنبال می‌شود - برگزیده ها