افتتاح ۸۸۸ طرح تعاونی در کشور با حضور معاون اول رئیس‌جمهور - برگزیده ها