اعلام برنامه‌های روز ۱۳ آبان در شبکه شاد - برگزیده ها