اعلام اسامی افرادی که املاک شهرداری تهران در تصرف آنها بود، خلاف قاعده است - برگزیده ها