اعضای کمیسیون‌های فدراسیون ژیمناستیک مشخص شدند - برگزیده ها