اعزام ۸ وزنه بردار زن به بازی‌های کشورهای اسلامی - برگزیده ها