اعزام ۸ فرنگی‌کار ایران به تورنمنت بلغارستان - برگزیده ها