اعزام تکواندوکاران ایران به مرحله نهایی گرندپری ریاض - برگزیده ها