استقلال حق استفاده از بازیکنان خارجی‌اش را ندارد - برگزیده ها