«آخرین پسر گلجان» روی آنتن می‌رود/ روایتی از زندگی یک شهید - برگزیده ها