پیش بینی برداشت ۸ تا ۹ میلیون گندم در سال جدید

پیش بینی برداشت ۸ تا ۹ میلیون گندم در سال جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران در گفت و گویی رادیویی درباره پیش بینی برداشت ۸ تا ۹ میلیون گندم در سال جدید گفت: در ایران نان بخش مهمی از غذای اصلی مردم را تشکیل می‌دهد و قوت غالب و غذای اصلی مردم است در مقایسه