باقری: رمز پیشرفت در مذاکرات، توافق درباره لغو موثر تحریم‌هاست

باقری: رمز پیشرفت در مذاکرات، توافق درباره لغو موثر تحریم‌هاست

به گزارش ایسنا، علی باقری در جمع خبرنگاران ایرانی در وین گفت: امشب نشست کمیسیون مشترک در دور هشتم برگزار شد و در این نشست همه نمایندگان کشورها بر اولویت داشتن بررسی موضع لغو تحریم های غیرقانونی و ظالمانه علیه ایران تاکید داشتند و قرار شد از فردا صبح که نشست های کارشناسی و مشترک