ایجاد سازوکاری مشترک با حضور کشورهای حوزه خلیج فارس، لازم است

ایجاد سازوکاری مشترک با حضور کشورهای حوزه خلیج فارس، لازم است

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در پست اینستاگرام خود عنوان کرد: با نگاه به اهمیت همسایگان در سیاست خارجی کشور و در راستای تقویت سیاست همسایگی دولت سیزدهم، کوتاه زمانی پس از میزبانی از وزیر خارجه عربستان سعودی و گفتگوهای مفید انجام شده در تهران، عازم ۴ کشور قطر، عمان،