مشوق‌های دولتی برای رونق کشت قراردادی / تخفیف ۲۰ درصدی بیمه

مشوق‌های دولتی برای رونق کشت قراردادی / تخفیف ۲۰ درصدی بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، کشت قراردادی یکی از برنامه‌های بلندمدتی است که وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار داده است. بر اساس تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) کشاورزی قراردادی، یک نوع سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول

برنامه کشت قراردادی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ابلاغ شد

برنامه کشت قراردادی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا‬ مهاجر، معاون امور زراعت وزارتخانه امروز دوشنبه در پنجمین جلسه کشاورزی قرارداد گندم‏، جو و دانه‌های روغنی با بیان اینکه برنامه کشت قراردادی سه محصول گندم‏، جو و دانه‌های روغنی در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ با دستور وزیر جهاد کشاورزی امروز به سازمان‌های جهاد کشاورزی

اجرای کشت قراردادی نمایشی است

اجرای کشت قراردادی نمایشی است

به گزارش خبرنگار مهر، دولت سیزدهم هشتمین رئیس دولت کشور است که ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تشکیل شد. حدود ۲۱ ماه از عمر دولت می‌گذرد و در این مدت کوتاه ۶ وزیر تغییر کرده است. یکی از نقدهایی که به نمایندگان خانه ملت وارد است مطالعه نداشتن دقیق برنامه‌های پیشنهادی افراد معرفی شده برای سکانداری یک