دومین سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی ۲۶ تا ۲۸ تیر برگزار می‌شود

دومین سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی ۲۶ تا ۲۸ تیر برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، دبیر اجرایی دومین سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی با بیان اینکه دومین سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی با هدف حمایت از توسعه محصولات دانش‌بنیان در حوزه زیست فناوری کشاورزی، ایجاد زنجیره ارزش و تولید نهال سالم و اصیل در روزهای ۲۶ تا ۲۸ تیر در