عملکرد سوال برانگیز مربی کشتی ایران در جام یاریگین روسیه+ فیلم

عملکرد سوال برانگیز مربی کشتی ایران در جام یاریگین روسیه+ فیلم

به گزارش ایسنا، رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام ایوان یاریگین روسیه با تک مدال برنز مصطفی طغانی و حذف ۸ آزادکار دیگر ایران در این رقابت‌ها به پایان رسید. هر چند نفرات جوان کشتی ایران برای کسب تجربه راهی این رویداد معتبر شدند اما نتیجه بدست آمده در حد نام و جایگاه کشتی ایران نبود