کرار جاسم در راه بازگشت به تراکتور

کرار جاسم در راه بازگشت به تراکتور

به گزارش ایسنا، کرار جاسم یکی از بازیکنان باکیفیتی است که در لیگ ایران به میدان رفته است البته او معمولا حاشیه و جنجال سازی‌های خاص خود را دارد. این بازیکن عراقی در گفت‌وگویی که با سایت عربی کوره داشت از احتمال حضور دوباره حضور در لیگ ایران گفت. او گفت: دو پیشنهاد از تراکتور