داور کشتی ایران درجه المپیکی گرفت

داور کشتی ایران درجه المپیکی گرفت

به گزارش ایسنا، اتحادیه جهانی کشتی فهرست داوران بین المللی کشتی برای سال ۲۰۲۳ را اعلام کرد که کامران سلطانی زاده توانست درجه S۱ را بدست آورد. تنها داوران درجه S۱ واجد شرایط قضاوت در المپیک هستند که در حال حاضر ایران دارای چهار داور با درجه S۱ است. کامران سلطانی زاده به همراه سعید